Zewnętrzny obrót płodu to obrócenie ułożonego w położeniu miednicowym płodu przez powłoki jamy brzusznej matki. Działamy we współpracy partnerskiej w regionie. Dzięki współpracy stworzyliśmy „zespół ds. zewnętrznego obracania płodu” i obracamy płód przy udziale wyspecjalizowanych położnych.

De-Luiermand-verloskundige-praktijk-foto

Jak często zdarza się, że dziecko przyjmuje pozycję miednicową?

Od 3 do 4% dzieci na końcu ciąży znajduje się w położeniu miednicowym. Przeważnie nie ma jakiegoś określonego powodu takiego ułożenia, decyduje przypadek. Zaletą położenia główkowego podczas porodu jest to, że zdecydowana część noworodka przechodzi przez miednicę jako pierwsza. Głowa robi miejsce na resztę ciała. W położeniu miednicowym jest dokładnie przeciwnie, co powoduje, że sprawy się komplikują.

W przypadku położenia miednicowego istnieją 3 możliwości:
– Zewnętrzne obrócenie płodu
– Poród pośladkowy
– Cesarskie cięcie

Istnieją różne rodzaje położenia miednicowego

 1. Położenie miednicowe niezupełne: pośladki nad miednicą matki, obie nóżki uniesione wyprostowane do góry.
 2. Położenie miednicowe zupełne: pośladki nad miednicą matki, a stópki podkurczonych nóżek sąsiadują z pośladkami.
 3. Położenie miednicowe stópkowe niezupełne: jedna nóżka wchodzi do kanału rodnego, druga natomiast jest zgięta w kolanie.
 4. Położenie miednicowe stópkowe zupełne: obie stópki dziecka znajdują się nad szyjką macicy.
verschillende-soorten-stuitliggingen

Zewnętrzny obrót płodu

Do obrócenia płodu dochodzi między 35. a 37. tygodniem ciąży. Może do tego dojść również później, ale dziecko nie może znajdować się zbyt nisko. Prawdopodobieństwo ponownego odwrócenia się dziecka maleje wraz ze stopniem zaawansowania ciąży. Oprócz tego może dość do odejścia wód płodowych lub rozpoczęcia skurczów porodowych, co powoduje, że nie ma już ryzyka lub istnieje niewielkie ryzyko związane z przedwczesnym porodem.
Możliwość ułożenia miednicowego wynosi 50%. Przy pierwszym dziecku wynosi ono 40%, przy drugim i kolejnym dziecku około 60-70%. Obracaniem dziecka zajmują się dwie wykwalifikowane położne (położne ze specjalizacją w obracaniu zewnętrznym dziecka). Czasami w obracaniu uczestniczy również ginekolog.

Zanim dojdzie do próby obrócenia dziecka, dochodzi do rozmowy, która ma doprowadzić do podjęcia przez Ciebie decyzji, czy chcesz przeprowadzenia tego zabiegu. Wykonywane jest USG w celu określenia położenia dziecka oraz badanie jego czynności serca.
Następnie kładziesz się w odprężonej pozycji z poduszkami pod kolanami. Wtedy dochodzi do obracania dziecka, które trwa od 10 do 30 minut (zależy to od tego, jak dobrze dziecko współpracuje).
Po obróceniu płodu przez dłuższy czas bada się akcję serca dziecka i sprawdza jego ułożenie.

Po tygodniu od wykonanego z powodzeniem obrócenia położna przeprowadza badanie USG i sprawdza, czy dziecko nadal znajduje się w prawidłowym ułożeniu. Jeśli obrócenie skończyło się niepowodzeniem podejmuje się drugą próbę, o czym jesteś informowana.

Zalety obrócenia dziecka

 • Obrócenie dziecka i ułożenie we właściwej pozycji.
 • Możliwość wyboru miejsca porodu pod kierunkiem położnej.

Zagrożenia związane z obracaniem:

 • Spontaniczne odejście wód płodowych.
 • Krwotok.
 • Po podjętej próbie zwolnienie rytmu pracy serca dziecka.
 • Pojawienie się skurczów porodowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań jest bardzo małe, praktycznie znikome. Najczęściej po próbie obrócenia płodu pojawia się spowolnienie akcji serca dziecka, które ma charakter przejściowy i nie stanowi zagrożenia. Zewnętrzne obracanie płodu nie jest całkowicie pozbawione bólu. Ciężarne odbierają go jako ogólnie nieprzyjemny i przykry zabieg.

Poród pośladkowy

Zalety

 • Dziecko rodzi się w naturalny sposób.
 • Brak zagrożeń związanych z porodem przy kolejnej ciąży.

Wady

 • Zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji podczas porodu.
  Przede wszystkim dlatego, że główka dziecka (największa część ciała) pojawia się na świecie jako ostatnia.
 • Poród musi odbyć się w szpitalu pod opieką ginekologa.

Cesarskie cięcie

Zalety

 • Mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia problemów u dziecka podczas narodzin.

Wady

Cesarskie cięcie to operacja brzucha, która może wiązać się z powikłaniami:

  • Zakrzepicą.
  • Dużą utratą krwi.
  • Uszkodzeniem pęcherza.
  • Infekcją.
  • „Mokrym płucem” – zaburzeniami oddychania u noworodka, co powoduje konieczność podania tlenu.
  • Podczas porodu kolejnego dziecka istnieje podwyższone prawdopodobieństwo jego śmieci (z powodu rozdarcia macicy).
010 2341355
Umawianie spotkań oraz odpowiedzi na pytania, które nie wymagają pilnej pomocy.
06 46272220
Czynne 24 godziny na dobę w przypadku porodu lub w nagłych sytuacjach.

De Luiermand
Verloskundigenpraktijk Vlaardingen
Hoflaan 43i
3134 AC Vlaardingen

Kontakt

Numer telefonu: 010 2 341 355
Linia porodowa i w nagłych przypadkach: 0646 272 220
E-mail: info@deluiermand.nl

Dolegliwości? Kliknij

knov-logo-de-luiermand-wit