Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de door ons geleverde zorg. Het is mogelijk dat bij ons niet bekend is dat je ontevreden bent en dat er sprake is van een misverstand. Erover praten kan voor beide partijen duidelijkheid verschaffen en eventueel een oplossing bieden.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen bij de klachtenfunctionaris van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) via klachtverloskunde.nl .

Wij zijn aangesloten bij het CBKZ Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg.

De KNOV Klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • Behandelt de klacht onafhankelijk
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

CBKZ
T.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV
Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem

Kijk voor meer informatie op: www.deverloskundige.nl

Heb je een klacht over Echocentrum Verve, klik dan hier

Echocentrum Verve is een erkend uitvoerend echocentrum. Dat betekent dat onze echoscopisten voldoen aan alle eisen die gesteld worden om het structureel Echoscopisch onderzoek te mogen uitvoeren en dat ook onze apparatuur aan de eisen voldoet. We werken volgens de landelijke en regionale richtlijnen. Je mag van ons dan ook optimale kwaliteit verwachten.

Tegelijkertijd blijft ons werk mensenwerk. Het kan dan ook voorkomen dat je niet tevreden bent of een klacht hebt. We hopen dat je dit met ons wilt bespreken, dat helpt ons om onze zorg nóg beter te maken. Meldt je klacht, voorzien van zoveel mogelijk gegevens zoals soort onderzoek, datum van het onderzoek, locatie en je eigen contactgegevens, via administratie@echocentrumverve.nl.
We nemen je klacht dan zo snel mogelijk in
behandeling.  Het echocentrum én elke echoscopist is daarnaast aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Wil je overleggen met een externe partij, dan kun je voor het echocentrum contact opnemen met de geschillencommissie (link
invoegen) en voor de individuele echoscopist navraag doen bij welke klachtenfunctionaris of geschillencommissie de betreffende echoscopist is aangesloten via je verloskundige of via administratie@echocentrumverve.nl.

010 2341355
Voor niet dringende vragen en het maken van afspraken.
06 46272220
Voor hulp bij de bevalling en spoedgevallen, 24 uur per dag bereikbaar.​

De Luiermand Vlaardingen
Hoflaan 43
3134 AC Vlaardingen

De Luiermand Maassluis
de Vloot 210
3144 PK Maassluis

Contact
Telefoonnummer: 010 234 13 55
Bevallings- en spoedlijn: 06 46 27 2220
E-mail: info@deluiermand.nl

Klachten? Klik hier.

knov-logo-de-luiermand-wit